مانی رسانه ManiMedia

چگونه می توان دسترسی به مسکن را برای کارگران محیا کرد

مانی رسانه-حل مشکل مسکن برای کارگران باید جز اقدامات اولیه دولت قرار گیرد بهرمندی از حق مسکن از اولین نیازهای و بدوی ترین نیاز برای فرد است بنابراین دسترسی آسان به مسکن باید برای دهک های پایین به راحتی امکان پذیر باشد.

به گزارش سرویس اقتصادی مانی رسانه-بنظر یک فعال حوزه کار نبود تعادل بین عرضه و تقاضا مشکل اصلی در آشفتگی بازار مسکن است بنابراین  اگر  ساخت و ساز رونق گیرد هم میتوان ده کهای پایین و کارگران را صاحب خانه کرد و هم به بازار اشتغال کمک کرد.

اما متاسفانه شرایط بد اقتصادی و وجود نوسان بازارهای مختلف تنها راه کمک به کارگران را ساخت مسکن های موقت می توان دانست و تنها از راه ساخت مسکن های موقت می توان نیاز این قشر ضعیف را تامین کرد.

رحمت اله پورموسی بعنوان فعال حوزه کار می گوید:در حال حاضر طرح های مختلفی از سوی دولت و مجلس برای حل مشکل مسکن و خانه دار شدن کارگران پیش بینی شده و اختصاص وام های ودیعه مسکن، ساخت مسکن کارگری در شهرکهای صنعتی و تعیین سقف اجاره بها از جمله طرح ها برای کاهش هزینه های سرسام آور مسکن در سبد معیشت خانوارهای کارگری بوده است.

اما آیا اختصاص دادن وام ودیعه مسکن پیشنهاد مناسبی به کارگران است چراکه کارگران با داشتن دستمزد حداقلی به سختی از پس مخارج زندگی بر می آیند حال این سوال مطرح است چطور این قشر ضعیف می توانند از پس پرداخت اقساط وام مسکن بر آیند؟

پورموسی معتقد است:شاید بهترین راه برای کمک به کارگران ساخت خانه های ارزان قیمت باشد تا از این طریق هم کارگران صاحب خانه شوند و هم مسیر برای ایجاد بازار کار برای قشر جوان باز شود.

عدم تعادل بین عرضه و تقاضا دلیل اصلی آشفتگی در بازار مسکن است بنابراین رونق ساخت و سازها می تواند به این آشفتگی کمک کند.

 به دنبال امضای تفاهم نامه همکاری میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دی ماه ۱۳۹۸، ساخت واحدهای مسکونی برای کارگران و بازنشستگان در دستور کار قرار گرفته و وارد فاز اجرایی شده است.