مانی رسانه ManiMedia

چهار کولبر در مرزهای نوسود زخمی شدند

به گزارش سرویس حقوق بشر مانی رسانه-طی روزهای گذشتە نیروهای مسلح ایران در مرز نوسود بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و دست کم چهار کولبر را زخمی کردەاند.

روز سەشنبە ٣٠ اردیبهشت ٩٩ (١٩ می ٢٠٢٠)، نیروهای مسلح ایران در نوسود استان کرمانشاه بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و دست کم ۴ کولبر در نتیجە تیراندازی این نیروها زخمی شدەاند.هەنگاو در نوسود هویت این چهار کولبر را ”سالار“ و ”کیهان“ اهل جوانرود و ”محمد امینی“ اهل سروآباد و ”ذکریا“ اهل بخش شاهو شهرستان روانسر اعلام کردە است.بە گفتە منابع هەنگاو، نیروهای مسلح با سلاح ساچمەای تیراندازی کردە و چندین کولبر دیگر نیز زخمی شدەاند کە هویت آنها برای هەنگاو احراز نشدە است.با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە طی اردیبهشت ماه امسال دست کم ١٩ کولبر و کاسبکار در مرزهای کردستان قربانی شدەاند کە ٧ نفر از آنها جانشان را از دست دادەاند. ١۶ مورد از کل این موارد (بیش از ٨۴٪) با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران و ترکیە قربانی شدە و ٣ مورد نیز در اثر حوادث طبیعی بودە است.