مانی رسانه ManiMedia

پناهجویان اردوگاه وویچاک در بوسنیا دست به اعتراض زدند

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-پناهجویان به دلیل نبود امکانات و مسدود ماندن راه ها، در اردوگاه وویچاک در بوسنیا دست به اعتراض زدند.

مهاجر نیوز افزود: آنان از گرفتن غذا و آب خودداری کردند.کمیشنر حقوق بشر اتحادیه اروپا در جریان دیدار از این کمپ گفت که وضعیت کنونی را شرم آور می‌خواند.