مانی رسانه ManiMedia

پلیس ادیرنه؛مینی بوس حامل پناهجویان مهاجر غیر قانونی افغان را متوقف و دستگیر کرد

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان کشان استان ادیرنه ترکیه پس از شناسایی یک مینی بوس حامل پناهجویان، آن را متوقف کرده و ۲۶ مهاجر افغان را که از راه های غیرقانونی وارد کشور شده بودند، دستگیر کردند.

از سوی دیگر نیروهای گار ساحلی این استان نیز ۳۵ مهاجر افغان را در داخل قایق بادی در آب‌های دریای اژه در نزدیکی سواحل «انز» را شناسایی و از غرق شدن نجات دادند.

آناتولی افزود:این مهاجران غیرقانونی پس از معاینه پزشکی به اداره کل مهاجرت استان ادیرنه منتقل شدند.