مانی رسانه ManiMedia

پروژه حمایت مالی از انجمن اسلامی جوامع شیعه آلمان تمدید نشد

به گزارش سرویس مذاهب مانی رسانه-دولت آلمان در راستای سیاست‌های خود برای “پیشگیری از  افراط‌گرایی” حدود ۳۸۰ هزار یورو به “انجمن اسلامی جوامع شیعه آلمان” پرداخت کرده است. پروژه حمایت مالی از این انجمن پس از سال ۲۰۱۹ میلادی تمدید نشده است.

 مسجد امام علی در هامبورگ

“انجمن اسلامی جوامع شیعه آلمان” در فاصله سا‌ل‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ میلادی حدود ۳۸۰ هزار یورو برای انجام فعالیت‌هایی در زمینه “پیشگیری از افراط‌گرایی” در آلمان دریافت کرده است.این مبلغ توسط وزارت‌خانواده آلمان و صندوق امنیت داخلی اتحادیه اروپا که با اداره فدرال جنایی آلمان همکاری می‌کند، تأمین شده است. روزنامه آلمانی بیلد به نقل از گونتر کرینگز، یکی از مقامات وزارت کشور آلمان نوشته است: «برنامه‌ای برای تمدید این پروژه وجود ندارد.»

گونتر کرینگز تصریح کرده است که از نظر او، در صورت دریافت درخواست همکاری از سوی “انجمن اسلامی جوامع شیعه آلمان” در آینده، این درخواست باید با دقت بیشتری بررسی شود.در آلمان آزادی دین و مذهب در قانون اساسی تضمین شده است. دولت آلمان پس از چالش مهاجرت جمعی پناهجویان و از سوی دیگر پیوستن شماری از شهروندان آلمان به گروه‌های افراطی اسلا‌مگرا، همکاری خود با نهادهای مردمی اسلامی را گسترش داد تا از نفوذ آنها برای جذب پناهجویان استفاده کرده و مانع  پیوستن جوانان مسلمان آلمانی به گروه‌های افراطی شود.”انجمن اسلامی جوامع شیعه آلمان” که از سال ۲۰۱۷ میلادی پروژه‌ای برای همکاری با دولت آلمان در زمینه “پیشگیری از افراط‌گرایی” میان جوانان شیعه آلمان دارد، مورد مناقشه است. این انجمن به دلیل حضور برخی از نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران -از جمله مرکز اسلامی هامبورگ، مهمترین عضو این انجمن- بحث‌برانگیز است.

مرکز اسلامی هامبورگ که رئیس و امامان آن از ایران اعزام می‌شوند، سیاست‌های جمهوری اسلامی را تبلیغ می‌کند. حمایت از حکم اعدام برای کسانی که از دین اسلام خارج شدند و مجازات مرگ برای همجنس‌خواهان از جمله مواردی است که منتقدان این نهاد به آن اشاره می‌کنند و دیالوگ با مدیران آن را بیهوده می‌دانند.در مقابل حامیان گفتگو با این نهاد و انجمن‌های شیعه آلمان معتقدند همکاری با آنها مانع از زیرزمینی و افراطی شدن فعالیت‌های آنها می‌شود.اما حضور شماری از مدیران “انجمن اسلامی جوامع شیعه آلمان” در تظاهرات روز قدس در برلین که شعار آن نابودی اسرائیل است، انتقاد بسیاری را در آلمان برانگیخت. منتقدان خواستار پایان فوری همکاری دولت آلمان با این انجمن شدند.

دولت آلمان اما این درخواست را رد کرد. گونتر کرینگز از وزارت کشور آلمان پس از آن تأکید کرده بود که “سرنخی” برای توجیه قطع این همکاری وجود ندارد.”انجمن اسلامی جوامع شیعه آلمان” نیز تأکید دارد که در چارچوب قوانین آلمان فعالیت می‌کند. این انجمن از قرار به وظایفی که در راستای همکاری با دولت آلمان برای آن تعیین شده بود، عمل کرده است. پروژه این همکاری پایان ۲۰۱۹ میلادی تمام می‌شود.