مانی رسانه ManiMedia

١۶ مهاجر در یک کامیون در شهر بندری ” ایجمویدن” پیدا شدند

به گزارش سرویس پناهندگی و مهاجرت مانی رسانه-در هالند، شانزده مهاجر هنگامی در قسمت باری یک کامیون یافت شدند که راننده قصد داشت برای رفتن به انگلستان کامیون را در داخل یک کشتی جابجا کند. چهار تن از مهاجران افراد زیرسن بوده‌اند.

مهاجرنیوز افزود:روز چهارشنبه ۶ نومبر پولیس هالند با انتشار خبرنامه‌ای اعلام کرد که ١۶ مهاجر را در یک کامیون در شهر بندری ایجمویدن در سواحل غربی این کشور پیدا کرده است.بر اساس خبرنامه،  مهاجران در میان سامان آلات موتر که قرار بود به انگلستان صادر شود، پنهان شده بودند.راننده کامیون، یک تبعه ترکیه، بعد از مراجعه به نیروهای امنیتی گفت که قبل از بردنش کامیونش به داخل کشتی، صداهایی را از داخل آن شنیده است.پولیس بعد از جستجو، ۴ فرد زیرسن، یک زن و ١١ مرد را در داخل کامیون پیدا کرد و راننده را به اتهام قاچاق انسان بازداشت کرد.بر اساس گزارش، مهاجران از ملیت‌های مختلفی بوده‌اند.