مانی رسانه ManiMedia

وضعیت مهاجران در کمپ ووچیاک بوسنیا با شروع سرما سخت تر شد

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-صدها مهاجر در کمپ موقتی که در شمال غرب بوسنیا واقع شده، گیرمانده اند. پیش از فرارسیدن فصل سرما، درخواست های متعدد برای اسکان دهی مجدد این پناهجویان مطرح شده بود.

مهاجرنیوز افزود:خیمه های پناهجویان در کمپ ووچیاک بوسنیا، زیر فشار سنگینی برف خمیده اند. مهاجران در این اردوگاه که در نزدیکی شهر بیهاج قرار دارد، آتش می افروزند و با پیچاندن در کمپل تلاش می‌کنند که از گزند سردی هوا در امان بمانند.در حالی که دود برخاسته از آتش، هوا را روز دوشنبه گذشته تیره و تار کرده بود، از داخل این خیمه ها صدای سرفه شنیده می‌شد. تیشام هادی، جوان ۲۱ ساله از پاکستان گفت: «این جا خوب نیست […] من جایی برای خوابیدن ندارم.»

مقام های بین المللی و گروه های امدادگر به طور مکرر خواسته اند که کمپ ووچیاک مسدود گردد. در این اردوگاه تقریباً هیچ گونه امکانات برای رسیدگی به مهاجران وجود ندارد. این پناهگاه مهاجران، در مکانی واقع شده است که محل دفن زباله در گذشته بود. در دهه های گذشته، اطراف این اردوگاه ماین گزاری نیز شده بود.امدادرسانان در بوسنیا هشدار داده اند که اگر مهاجران در جریان فصل زمستان در کمپ ووچیاک بمانند، آنان را خطر جدی تهدید خواهد کرد. دراگان مکتیج، وزیر امنیت بوسنیا گفت که تقریبا ۲۰ روز بعد کار ساخت کمپ جدید برای مهاجران در نزدیکی سارایوو به پایان می‌رسد.هادی گفت که پیش از این تلاش کرده است به دو کمپ دیگر مهاجران در شهر بیهاج برود که نسبت به ووچیاک وضعیت بهتری دارند. اما هیچ کدام از این دو کمپ اتاق خالی نداشته اند. او با التماس گفت: «لطفا به من کمک کنید.»