مانی رسانه ManiMedia

وحید شقاقی؛ متاسفانه امروز در هر بخشی شاهد مفسده‌های مختلف هستیم

به گزارش سرویس اقتصادی مانی رسانه-یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه، وزارت اقتصاد بعد از سال ۹۶ استراتژی مشخصی برای مدیریت کلان اقتصاد نداشته، گفت: همین موضوع به مهمترین چالش وزارت خانه در تحقق حمایت از کالای ایرانی تبدیل شد.

وحید شقاقی شهری، وزارت اقتصاد درخصوص  اصلاحات ساختاری اقتصاد کشور در جهت تحقق حمایت از کالای ایرانی و حمایت از تولید میتوانست نقش اساسی ایفا کند، گفت: این در حالی است که وزارت اقتصاد در یکی از مهمترین پروژه‌های خود یعنی  حوزه رفع موانع کسب  و کار نتوانسته موفق عمل کند.وی با بیان اینکه، تحقق اهداف پروژه بهبود محیط کسب و کار نقش قابل توجهی در رفع چالشهای پیش روی تولید در کشور دارد، گفت: در حال حاضر نظامات لحاظ شده پیش روی  تولید به مانعی جدی در این حوزه تبدیل شده است.

این استاد دانشگاه گفت: متاسفانه امروز در هر بخشی شاهد مفسده‌های مختلف هستیم، حذف مقررات زائد راهبرد جدی بود که باید بسیار زودتر از اینها محقق می‌شد اما باید تاکید کرد که این پروژه عقیم مانده است، البته نقش ذینفعان در این حوزه را نباید دست کم گرفت.کارشناس اقتصادی گفت: در زمانی که آقای دژپسند به تازگی به وزارت اقتصاد آمده بودند، به ایشان تاکید کردم که به جای پرداخت به وزارت اقتصاد به اصلاحات ساختاری در اقتصاد مثل اصلاح محیط کسب و کار و اصلاح نظام مالیات بپردازید.

وی افزود، وقتی نظام مالیاتی بر بازارهای غیر مولد کشور سوار شود، نقدینگی به سمت بازارهای غیر مولد حرکت نمی‌کند  و مشخصا منابع سرگردان به سمت تولید سرازیر می‌شود.به گفته شقاقی شهری، در دوران آقای طیب نیا شعار مقابله با تورم به عنوان استراتژی این وزارت خانه انتخاب شده بود، این درحالی است که نه در زمان آقای کرباسیان و نه در زمان آقای دژپسند استراتژی مشخصی برای اداره این ابر وزارت خانه در جهت اصلاحات ساختاری در کشور دیده نمی‌شود. به عبارت دیگر طی این مدت بیشتر شاهد گفتار درمانی هستیم تا اقدامات اصلاحی واقعی.

وی افزود، به هر حال طی دوره سال ۹۲ تا ۹۶ شاهد بکارگیری یک استراتژی مشخص در وزات خانه بودیم اما در دوره‌های بعدی این استراتژی کلی دراین وزارت خانه دیده نشد و شاید همین موضوع مهمترین چالش در ارزیابی نقش این وزارت خانه در تحقق شعار سال ۹۷ باشد.این استاد دانشگاه تاکید کرد، اقتصاد وزارت خانه می‌توانست  در حوزه‌هایی مثل بهبود محیط کسب و کار، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام گمرکی و اصلاح خصوصی سازی و تحقق شفافیت عملکرد متفاوتی داشته باشد اما متاسفانه این تغییرات رخ نداد. بهبود محیط کسب و کار، کلان پروژه این وزارت خانه بود که متاسفانه درگیر حرف بودیم تا عمل واقعی و موثر.به گفته شقاقی شهری، اصلاحات ساختاری نیاز به هزینه دارد، برای اصلاح محیط کسب وکار و کاهش بروکراسیهای فراروی تولید باید در مقابل رانت خواران ایستاد که این موضوع نیاز به هزینه دارد. در جایی خواندم که لنیل به عنوان یکی از رهبران شوری تاکید کرده بود که برای ژختن املت باید تخم مرغها را بشکنیم. سوال این است که مدیران ما برای اصلاحات ساختاری درکشور چه هزینه ای داده اند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه، اصلاح محیط کسب  و کار در کشورهای اطراف نتایج قابل توجهی در شاخصهای اقتصادی آنها داشته است، گفت: به عنوان مثال میتوان به کشورهای هند و گرجستان اشاره کرد. در کشور گرجستان بعد از اعمال اصلاحات در محیط کسب  وکار و مبارزه با  فساد در راستای تحقق شفافیت رتبه این کشور در شاخص بهبود محیط کسب  و کار از رتبه  ۱۴۰ به ۴۰ بهبود یافت.