مانی رسانه ManiMedia

وام ودیعه مسکن به چه کسانی تعلق می گیرد

مانی رسانه-یکی از ۴ شرط اصلی برای دریافت وام ودیعه مسکن فرم(ج) متقاضیان مذکور باید سبز باشد.

به گزارش سرویس اقتصادی مانی رسانه-پروانه اصلانی با بیان اینکه ساز و کار اعطای این وام در قالب دستورالعمل بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی، اجرایی و تعیین می‌شود، افزود: مطابق قوانین و مقررات بانکی، این وام به مستاجر تعلق می‌گیرد، اما به موجر پرداخت می‌شود.

سود ماهانه این وام ها به قرار اعلام شده است بطوری که وام ۵۰ میلیون تومانی  حدود ۵۴۰ هزار تومان است وام ۳۰ میلیون تومانی ماهی ۳۲۵ هزار تومان است و وام۱۵ میلیون تومانی ۱۶۰ هزار تومان با نرخ سود ۱۳ درصد است.

با توجه به محدود بودن منابع مالی ناچار به اولویت بندی متقاضیان جهت بهرمندی از وام می باشیم تا کسانی که نیاز ضروری تری دارند از وام برخوردار شوند پرداخت این وام به دهک های پایین جامعه جز اهداف اصلی این تسهیلات می باشد، بطور مثال بازنشستگان ،کارگران،زنان سرپرست خانوار ،حقوق بگیران و افراد تحت پوشش کمیته امداد جز متقاضیان اولویت دار بحساب می آیند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن گفت: قرار است هفته آینده این برنامه اجرایی  شود و متقاضیان با ثبتنام در سامانه جز لیست اولویت برخورداری از وام قرار می گیرند

مستاجران حتماً باید اجاره نامه دارای کدرهگیری و شرایط وام ساماندهی را هم داشته باشند یعنی وام یا امکانات یارانه‌ای از طرف دولت در بخش زمین یا مسکن نگرفته باشند و صاحب ملک نباشند و از سال ۸۴ هیچگونه سابقه خرید و فروش ملک نداشته باشند. و سابقه سکونت ۵ ساله در شهر مورد اقامت داشته باشند.