مانی رسانه ManiMedia

نیروی امنیتی ترکیه ۲۳۹ تبعه خارجی را در استان ازمیر در حین سفر غیر قانونی دستگیر کرد

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای امنیتی ترکیه در راستای مبارزه با مهاجرت‌های غیرقانونی طی سه عملیات جداگانه ۲۳۹ تبعه خارجی را که در صدد خروج از کشور بودند، در استان ازمیر شناسایی و دستگیر کردند.

این افراد که اتباع سوریه و افغانستان بودند، در شهرهای چشمه و دیکیلی دستگیر و برای طی مراحل قانونی به اداره مهاجرت ازمیر منتقل شدند.

همچنین چهار نفر دیگر نیز به اتهام قاچاق انسان بازداشت شدند.

آناتولی افزود:گفتنی است عملیات نیروهای امنیتی ترکیه برای ممانعت از مهاجرت‌های غیرقانونی در سراسر کشور ادامه دارد.