مانی رسانه ManiMedia

نیروهای گارد ساحلی ترکیه ۵۷ مهاجر غیر قانونی را از خطر غرق‌ شدن نجات دادند

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای گارد ساحلی ترکیه ۵۷ مهاجر غیر قانونی را از خطر غرق‌ شدن در آبهای دریای اژه نجات دادند.

آناتولی افزود:نیروهای گارد ساحلی ترکیه هنگام گشت‌زنی در سواحل شهرستان دیدیم استان آیدین ۵۷ سوری را قصد داشتند با یک قایق بادی به جزایر یونان بودند از خطر غرق شدن در آبهای دریای اژه نجات دادند.آنها پس از طی مراحل قانونی به اداره مهاجرت آیدین منتقل شدند. عملیات نیروهای امنیتی ترکیه برای ممانعت از مهاجرت‌های غیرقانونی در سراسر کشور ادامه دارد.