مانی رسانه ManiMedia

نیروهای گارد ساحلی ترکیه ۴۴ مهاجر غیرقانونی را از خطر غرق شدن نجات دادند

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای گارد ساحلی ترکیه ۴۴ مهاجر غیرقانونی را از خطر غرق شدن در آبهای سواحل استان چاناک قلعه نجات دادند.

 آناتولی افزود:نیروهای گارد ساحلی ترکیه ۴۴ تبعه افغانستان را که قصد داشتند به صورت غیرقانونی و از طریق یک قایق بادی به جزیره میدیللی (لسبوس) یونان بروند، از خطر غرق شدن در آبهای سواحل استان چاناک‌قلعه نجات دادند.این مهاجران غیرقانونی که زنان و کودکان نیز در بین آنها حضور داشتند در آبهای «کوچک کویو» در شهر آیواجیک شناسایی شدند.

این افراد پس از اتمام امور اداری به مرکز استرداد مهاجران آیواجیک منتقل شدند.عملیات نیروهای ژاندارمری، گارد ساحلی و یگان‌های مرزی ترکیه برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی در سراسر کشور همچنان ادامه دارد.گفتنی است انتقال مهاجران غیرقانونی از مرزهای دریایی ترکیه به سمت اروپا توسط قاچاقچیان انسان انجام می‌شود که با خطر غرق شدن در آبهای دریای اژه و مدیترانه همراه است.