مانی رسانه ManiMedia

نیروهای گارد ساحلی ترکیه ۱۷۳ مهاجر غیرقانونی را نجات داد

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای گارد ساحلی ترکیه در استان ازمیر ۱۷۳ مهاجر غیرقانونی را از غرق شدن در آبهای دریای اژه نجات دادند.

آناتولی افزود:نیروهای گارد ساحلی ترکیه در سه عملیات جداگانه در استان ازمیر، ۱۷۳ تبعه خارجی را که قصد داشتند از طریق آب‌های دریای اژه به صورت غیرقانونی از کشور خارج شوند، شناسایی و از آب بیرون کشیدند.

در یکی از این عملیات ۶۴ مهاجران غیرقانونی از جمله ۵۸ تبعه افغانستان و ۶ سوری، که درصدد بودند تا خود را با قایق بادی و از طریق آبهای جزیره «سونگوکایا» در شهر «چشمه» به جزایر یونان برسانند، شناسایی و از آب بیرون آورده شدند.گارد ساحلی ترکیه در عملیاتی دیگر و از طریق هواپیمای گشتی خود ۲۱ تبعه افغانستان، ۱۷ سوری و سه ایرانی را که با قایق بادی در آبهای «کارا آدا» در شهر چشمه شناور بودند، شناسایی و نجات دادند.

همچنین ۶۸ مهاجر غیرقانونی نیز در آبهای «سیغاجیک» و «دیکیلی» استان ازمیر نیز توسط گارد ساحلی از آب بیرون آورده شدند. ۴۲ تن از این مهاجران غیرقانونی افغان، ۲۳ تن سوری، یک تن فلسطینی، یک نفر الجزایری و یک تن نیز تبعه کویت بوده اند. آنان با استفاده از یک قایق بادی در تلاش برای خروج غیرقانونی از ترکیه بودند.گفتنی است عملیات نیروهای امنیتی ترکیه برای ممانعت از مهاجرت‌های غیرقانونی در سراسر کشور ادامه دارد.