مانی رسانه ManiMedia

نیروهای گارد ساحلی ترکیه ۲۱ مهاجر غیرقانونی را از خطر مرگ نجات دادند

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای گارد ساحلی ترکیه ۲۱ مهاجر غیرقانونی را در آبهای بودروم از خطر غرق شدن نجات دادند.

آناتولی افزود:نیروهای گارد ساحلی ترکیه در آبهای بودروم استان موغلا، ۲۱ مهاجر غیرقانونی را که قایق حامل آنان دچار حادثه شده بود، از خطر غرق شدن نجات دادند.قایق حامل این مهاجران در هفت مایلی جزیره «کارا آدا» بودروم دچار حادثه شد.این مهاجران غیرقانونی که در بین آنها چندین کودک نیز وجود داشت به اداره مهاجرت بودروم انتقال یافتند.