مانی رسانه ManiMedia

نیروهای ژاندارمری ترکیه ۹۸ مهاجر غیر قانونی را دستگیر کردند

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای ژاندارمری ترکیه در استان چاناک‌قلعه ۹۸ مهاجر غیر قانونی را دستگیر کردند.

آناتولی افزود:نیروهای ژاندارمری ترکیه هنگام گشت‌زنی در شهرستان آیواجیک استان چاناک‌قلعه ۹۸ تبعه افغانستان را که قصد سفر غیرقانونی به جزیره میدیللی یونان داشتند، شناسایی و دستگیر کردند.این افراد که زنان و کودکان نیز در میان آنها وجود دارند پس از انجام مراحل قانونی به اداره امور مهاجرت استان چاناک‌قلعه منتقل شدند.عملیات‌ نیروهای امنیتی ترکیه برای مقابله با ورود و خروج غیرقانونی مهاجران در سراسر کشور ادامه دارد.