مانی رسانه ManiMedia

نیروهای ژاندارمری ترکیه ۷۴ مهاجر غیرقانونی را دستگیر کردند

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای ژاندارمری ترکیه ۷۴ مهاجر غیرقانونی را در استان مرسین دستگیر کردند.

آناتولی افزود: نیروهای ژاندارمری ترکیه ۷۴ مهاجر غیرقانونی را که اکثر آن‌ها سوری هستند، در منطقه «بویوک اجه لی» شهرستان گلنار استان مرسین شناسایی و دستگیر کردند.این افراد پس از بازجویی به اداره کل مهاجرت استان مذکور منتقل شدند.گفتنی است عملیات‌ نیروهای امنیتی ترکیه برای مقابله با ورود و خروج غیرقانونی مهاجران در سراسر کشور همچنان ادامه دارد.