مانی رسانه ManiMedia

نیروهای ژاندارمری ترکیه ۳۷ تبعه خارجی را دستگیر کردند

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای ژاندارمری ترکیه ۳۷ تبعه خارجی را که قصد سفر غیرقانونی به کشورهای اروپایی داشتند، در استان کرکلارایلی دستگیر کردند.

آناتولی افزود:نیروهای ژاندارمری ترکیه ۳۷ تبعه خارجی را که قصد داشتند به صورت غیرقانونی از کشور خارج شوند، در شهرستان‌‌های بابااسکی، دمیرکوی و کوفچاز استان کرکلارایلی شناسایی و دستگیر کردند.افراد دستگیر شده که اتباع کشورهای عراق، فلسطین، افغانستان بودند، پس از طی مراحل قانونی به اداره مهاجرت استان کرکلارایلی منتقل شدند.در همین راستا دو نفر نیز به اتهام سازماندهی قاچاق انسان بازداشت شد.گفتنی است عملیات‌ نیروهای امنیتی ترکیه برای مقابله با ورود و خروج غیرقانونی مهاجران در سراسر کشور همچنان ادامه دارد.