مانی رسانه ManiMedia

نیروهای ژاندارمری ترکیه ۲۵ مهاجر غیرقانونی رادستگیر کردند

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای ژاندارمری ترکیه ۲۵ مهاجر غیرقانونی را در استان ادیرنه دستگیر کردند.

آناتولی افزود: نیروهای ژاندارمری ترکیه ۲۵ تبعه پاکستان را که در صدد خروج غیرقانونی از کشور بودند، در روستای ینیجه در شهرستان اوزون کوپرو استان ادیرنه دستگیر کردند.کامیون حامل این مهاجران غیرقانونی در ایست و بازرسی نیروهای ژاندارمری متوقف و سرنشینان آن دستگیر شدند.این افراد پس از انجام مراحل قانونی به اداره مهاجرت ادیرنه منتقل شدند.راننده مینی بوس نیز به اتهام سازماندهی قاچاق انسان بازداشت شد.گفتنی است تلاش‌ها و اقدامات نیروهای امنیتی ترکیه برای ممانعت از ورود و خروج غیرقانونی مهاجران در سراسر کشور همچنان ادامه دارد.