مانی رسانه ManiMedia

نیروهای ژاندارمری ترکیه از دستگیری ۸۷ افغان خبر داد

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای ژاندارمری ترکیه در استان چاناک‌قلعه ۸۷ افغان را که درصدد سفر غیرقانونی به جزیره میدیللی یونان بودند، دستگیر کردند.

آناتولی افزود:نیروهای ژاندارمری ترکیه هنگام گشت‌زنی در شهرستان آیواجیک استان چاناک‌قلعه ۸۷ تبعه افغانستان از جمله تعداد زیادی زن و کودک را که قصد سفر غیرقانونی به جزیره میدیللی یونان داشتند، شناسایی و دستگیر کردند.آنها پس از انجام مراحل قانونی به اداره مهاجرت چاناک‌قلعه منتقل شدند. عملیات‌ نیروهای امنیتی ترکیه برای مقابله با ورود و خروج غیرقانونی مهاجران در سراسر کشور ادامه دارد.