مانی رسانه ManiMedia

نیروهای نجات ایتالیا ۱۴۹ پناهجو را از مرگ نجات داد

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای نجات ایتالیا از نجات ۱۴۹ مهاجر و پناهجو در نزدیکی جزیره لامپدوسا خبر داده اند. قایق حامل این افراد در فاصله یک مایلی این جزیره واژگون شده بود. زنان و کودکان شامل این گروه می‌باشند.