مانی رسانه ManiMedia

نیروهای امنیتی ترکیه ۹۱ مهاجر غیرقانونی را دستگیر کرد

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای امنیتی ترکیه ۹۱ مهاجر غیرقانونی را در شهرستان آیواجیک، اجه‌آباد و گوکچه آدا استان چاناک‌قلعه دستگیر کردند.

آناتولی افزود:نیروهای ژاندارمری ترکیه در شهرستان آیواجیک، اجه‌آباد و گوکچه آدا استان چاناک‌قلعه،۹۱ تبعه ایران، افغانستان، سوریه، کنگو، زامبیا، یمن و آذربایجان که درصدد عبور غیرقانونی به جزیره میدیلی (لسبوس) یونان بودند، شناسایی و دستگیر کردند.افراد دستگیرشده به اداره استرداد اتباع خارجی در شهرستان آیواجیک انتقال یافتند. در این زمینه ۵ نفر به اتهام سازماندهی این اقدام بازداشت شده اند.گفتنی است نیروهای امنیتی، گارد ساحلی،‌ ژاندارمری ترکیه در سال جاری برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی اقدامات وسیعی را در سراسر کشور آغاز کردند که همچنان ادامه دارد.