مانی رسانه ManiMedia

نگهداری “مهاجران در حال اخراج” در مکانی شبیه به زندان

به گزارش سرویس پناهندگی و مهاجرت مانی رسانه-اداره بازرسی زندان‌ها در فرانسه می‌گوید که مراکز نگهداری مهاجران در حال اخراج در این کشور بیشتر از پیش به زندان شباهت پیدا کرده‌اند و این امر در تضاد کامل با نقش اصلی این مراکز قرار می‌گیرد.

مهاجر نیوز افزود: بر بنیاد تازه‌ترین گزارش اداره کنترول «محلات محروم از آزادی» در فرانسه، بررسی چهار مرکز نگهداری مهاجران و یک محل انتظار در مرزها نشان می‌دهند که در سال ۲۰۱۹ در این محلات هیچگونه بهبودی رونما نشده و مساله حقوق بنیادی افراد مورد توجه قرار نگرفته است.خانم آدلین هازان، مفتش اداره کنترول محلات محروم از آزادی در این گزارش می‌گوید که سازماندهی درونی و سیستم امنیتی بیرونی مراکز نگهداری، وجود فضاهای کاملا بسته و سیستم رفت و آمد داخلی پیچیده با حصارهای پوشیده از سیم‌های خاردار این مراکز را به زندان بدل کرده است.او در ادامه می‌گوید بازدید از زون انتظار در فرودگاه [ نشان می‌دهد که این محلات نیز کم کم به زندان‌ها شباهت پیدا می‌کنند.

در گزارش سال ۲۰۱۹ اداره کنترول زندان‌ها آمده است که در اکثر موارد، مهاجرانی که در داخل مراکز در حال انتقال هستند دست‌های شان از پشت دستبند زده می‌شود و در مواردی مهاجران به منظور تنبیه، در سلول‌های انفرادی جا داده می‌شوند. این در حالیست که «هرگونه اعمال محدودیت در آزادی افراد در این محلات باید در چارچوب قانون انجام شود و حق دفاع نیز تضمین گردد.»داوید روهی، مسئول سازمان خیریه سیماد در مراکز نگهداری مهاجران، با تائید گزارش منتشر شده می‌گوید که خارج از تجهیزات ویژه از جمله سیم خاردار و یا سیستم حرکت یابی، محروم کردن مهاجران از آزادی ‌های اساسی مانند حق داشتن  تلفن همراه یا دسترسی به اینترنت، بیشتر از همه مراکز نگهداری را به زندان‌ها نزدیک می‌کند.او از این هم فراتر می‌رود و می‌گوید که در برخی موارد محروم کردن مهاجران از داشتن تلویزیون در اتاق‌های شان نشان می‌دهد که وضعیت در مراکز نگهداری حتی بدتر از زندان‌هاست.مفتش مراکز محروم از آزادی در گزارش خود این نکته را برجسته ساخته که افزایش مهلت نگهداری مهاجران در مراکز نگهداری از ۴۵ روز به ۹۰ روز در جنوری ۲۰۱۹ نیز، تنش‌ها در این مراکز و موارد خودکشی یا تلاش برای آن را در میان مهاجران افزایش داده است.باید گفت که در جریان بحران همه گیر ویروس کرونا -دوره‌ای که در گزارش سال گذشته منعکس نشده- تعداد بسیار محدودی از مهاجران در این مراکز نگهداری می‌شدند. در ماه اپریل، تنها حدود ۱۰۰ مهاجر در مراکزی که ظرفیت ۱۹۰۰ نفر را دارند، به سر می‌بردند.