مانی رسانه ManiMedia

نگاه منفی به پناهجویان در آلمان فراگیر شده است

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-احساسات ضد خارجی‌ها و نگاه منفی به پناهجویان در آلمان فراگیر شده است. بر اساس یک نظرسنجی از هر دو آلمانی یک نفر با بدبینی نسبت به پناهجویان برخورد می‌کند. این نگاه نسبت به سه سال پیش به شکل چشمگیری رشد کرده است.

اشپیگل آنلاین گزارشی  از یک نظرسنجی در آلمان را منتشر کرده  که نشان می‌دهد تمایلات ضد پناهجویان در آلمان نسبت به سه سال پیش بسیار بیشتر شده است. این در حالی است که شمار متقاضیان پناهندگی که سال گذشته وارد آلمان شده‌اند به شکل چشمگیری کاهش یافته است. نظرسنجی هر دو سال یک بار توسط انجمن فریدریش ابرت که نزدیک به حزب سوسیال دمکرات آلمان است انجام می‌شود.

در این نظرسنجی از پرسش شوندگان این سوال‌ها شده است:

“عده خارجی‌هایی که در آلمان زندگی می‌کنند خیلی زیاد است”

“بسیاری از متقاضیان پناهندگی در کشورشان اصلا در خطر نیستند”

“دولت به مردم حقایق را نمی‌گوید”

و به آنها امکان انتخاب چند پاسخ از «کاملا قبول دارم» تا «اصلا قبول ندارم» داده شده است. نویسندگان گزارش با نگرانی متوجه رشد تمایلات راست عوام‌گرایانه در میان مردم شده‌اند.نکته دیگری که در نظرسنجی به چشم می‌خورد  رشد باور به تئوری توطئه در میان مردم است. به این معنا که آنها تصور می‌کنند سیاستمداران اساسا بازیچه دست قدرت‌های پشت پرده‌اند.نویسندگان گزارش می‌گویند از سال ۲۰۱۴ تمایلات ضد خارجی در آلمان وجود داشته و تقریبا از هر پنج آلمانی یک نفر نگاهی منفی نسبت به خارجی‌ها دارد. آنها می‌گویند این آماری بالاست و ثابت مانده است، اما آنچه تغییر کرده افزایش تمایلات ضد پناهجویان در میان مردم است.

جا باز کردن تبلیغات گروه‌های راست افراطی

پژوهشگران به این نتیجه رسیده‌اند که مجادلات درباره پناهندگی و مهاجران شدیدتر شده و پیشداوری و نگاه تحقیرآمیز نسبت به آنان در ذهن آلمانی‌ها جای خود را باز کرده است.در نتایج نظرسنجی آمده است که اکثریت پرسش شوندگان گروه‌های راست افراطی را رد می‌کنند و تنها دو تا سه درصد آنها به این گروه‌ها تمایل نشان داده‌اند. با این حال تبلیغات گروه‌های راست‌گرا در جامعه موثر بوده و به ضدیت با کثرت‌گرایی و سمت‌‌گیری به احساسات ناسیونالیستی دامن زده است. نویسندگان گزارش در عین حال گفته‌اند که رشد این افکار هنوز به معنای تمایل به به کار گیری خشونت علیه خارجی‌ها نیست.گزارش موسسه فریدریش ابرت می‌گوید علیرغم جهت‌گیری به سوی تمایلات راست افراطی، هنوز پایبندی به ساختارهای دمکراتیک وجود دارد و هنوز تمایل واضحی برای زیرپا گذاشتن آن به چشم نمی‌خورد. بنا بر این پژوهش تمایلات راست افراطی دارای این مشخصه‌ها هستند: بدبینی نسبت به دمکراسی، تمایل به رعایت قانون و ساختار استبدادی، نگاه تحقیرآمیز به مهاجران، به مسلمانان، پناهجویان و کولی‌ها.همین نظرسنجی نشان می‌دهد که تمایلات ضد مهاجران و ضد پناهجویی در ایالت‌های شرقی آلمان شدیدتر و گسترده‌تر است. آنها نوشته‌اند:تمایلات ضد خارجی در شرق آلمان ۲۳ درصد، در غرب آن ۱۸ درصد است. نگاه تحقیرآمیز نسبت به مسلمانان در شرق آلمان ۲۶ درصد و در غرب آن ۱۹ درصد است. ضدیت با متقاضیان پناهندگی در شرق این کشور ۶۳ درصد و در غرب آن ۵۱ درصد است.

افزایش باور به تئوری توطئه 

برای اولین بار پژوهشگران با این پدیده روبرو شده‌اند که اعتقاد به تئوری توطئه در آلمان رو به افزایش است. نتایج نظرسنجی از افزایش بدبینی گروهی از شهروندان نسبت حکومت، سیاستمداران و رسانه‌ها حکایت دارد. حدود نیمی از پرسش شوندگان باور دارند که سازمان‌های پنهانی وجود دارند که نفوذ زیادی روی سیاستمداران اعمال می‌کنند.یک سوم آنها معتقدند که سیاستمداران و رهبران سیاسی تنها عروسک خیمه شب بازی‌قدرت‌های پشت پرده‌اند. یک چهارم نیز گفته‌اند که از نظر ‌آنها سیاست و رسانه دست در دست هم عمل می‌کنند. اعتقاد به تئوری توطئه در میان مردان (۴۳,۹ ) و در میان زنان (۳۳,۹ ) است. در عین حال باور به تئوری توطئه تقریبا نسبت مستقیمی با میزان آگاهی آکادمیک پرسش شوندگان داشته و گروه‌های اجتماعی با سواد نازل‌تر به اینگونه تئوری‌ها بیشتر باور داشته‌اند. تمایلات ضدخارجی و ضد پناهجویان در میان معتقدان به تئوری توطئه نیز بالاتر بوده است.

دویچه وله**