مانی رسانه ManiMedia

نماینده کشور موفق به کسب مدال برنز در یک ضرب وزنه برداری شد

به گزارش سرویس ورزش مانی رسانه-وزنه بردار ایران در یک ضرب دسته ۱۰۲ کیلوگرم قهرمانی جوانان جهان مدال برنز گرفت.

حرکت یک ضرب گروه A دسته ۱۰۲ کیلوگرم وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان برگزار شد و یک مدال برنز برای ایران به دست آمد.

ایران دو نماینده در این وزن دارد که امیر عزیزی در یک ضرب با رکورد ۱۶۵ کیلوگرم مدال برنز گرفت.

علی قاسمی با رکورد ۱۵۰ کیلوگرم پنجم شد.

آندری آرلیوناک از بلاروس با ۱۶۹ کیلوگرم مدال طلا گرفت.

ایراکلی چخیدزه از گرجستان با ۱۶۷ کیلوگرم مدال نقره را به دست آورد.

حرکت یک ضرب:

امیر عزیزی وزنه‌های ۱۶۰ و ۱۶۵ را مهار کرد اما وزنه ۱۷۰ کیلوگرمی را که برای او مدال طلا به همراه داشت، از پشت سر انداخت و مدال برنز را با ۱۶۵ کیلوگرم گرفت.

علی قاسمی در حرکت اول وزنه ۱۵۰ کیلوگرم را انداخت و در حرکت دوم توانست این وزنه را بالای سر ببرد.او در حرکت سوم ۱۵۹ کیلوگرم راهم از پشت سر انداخت و با همان ۱۵۰ کیلوگرم در یک ضرب پنجم شد.

هشت وزنه بردار در این گروه رقابت دارند.