مانی رسانه ManiMedia

نمایشگاه “تمدن‌های آسیایی” در موزه ملی چین برگزار می شود

به گزارش سرویس فرهنگ و هنر مانی رسانه-آثار “موزه ملی ایران” به سلامت وارد موزه ملی چین شد.

 مجموعه منتخبی از آثار “موزه ملی ایران” به منظور شرکت در نمایشگاه “تمدن‌های آسیایی” به همراه نمایندگانی از این موزه وارد چین شد و به سلامت به موزه ملی چین واقع در پکن منتقل شد.بنابر گفته جبرئیل نوکنده (مدیر موزه ملی ایران)، این آثار شامل ۱۵ قلم شیء مربوط به دوره‌های هخامنشی تا صفوی از محوطه‌های مختلف تاریخی است. این آثار در کنار ۴۵۰ اثر از ۲۰ کشور آسیایی به نمایش گذاشته می‌شود.نمایشگاه “تمدن‌های آسیایی” در تاریخ ۲۳ آبان ماه، در موزه ملی چین گشایش می‌یابد.