مانی رسانه ManiMedia

نقش رسانه های مسیحی فارسی زبان در دنیای کنون

مانی رسانه-بدون شک بر کسی پوشیده نیست که رسانه ها نه فقط در شرایط کنونی جهان بلکه از دیرباز چه نقش پر رنگ و موثری بر زندگی جوامع مختلف بشری داشته اند .قدرت رسانه ها را نه فقط در یک عرصه بلکه در بسیاری از وجوه زندگی جوامع انسانی اعم از سیاسی فرهنگی اقتصادی وهمانند آن می توان مشاهده نمود حتی در جوامعی که مطبوعات و رسانه ها بعنوان رکن چهارم دولت ها شناخته می شوند با بیان و عملکرد شفاف و بی پرده خبرنگاران مستقل رسانه های آزاد تحولات و حتی عزل در بالاترین رده های ساختارهای اجرایی جهان را می توان مشاهده نمود شاهد بر این مدعا ماجرای رسوایی واترگیت است که منجر به استعفاء رئیس جمهور ایالات متحده گردید . علاوه بر این امور رسانه ها هم می توانند در مسیر جهت دار و هدایت کننده افکار عمومی در راستای سیاست های خاص گام برداشته و هم می توانند با نگاهی بی طرفانه و بدون جهت گیری های مذهبی یا سیاسی و … جوامع را از جهات مختلف نسبت به امور و مطالب خاص آگاه سازی نموده اشراف مخاطبین را به وجوه مختلف یک مطلب افزایش دهند.

 با علم بر این مطالب سوال این است که علیرغم مدت زمان نه چندان طولانی که رسانه های مسیحی فارسی زبان پا به عرصه وجود گذارده اند تاکنون چه نقشی در آگاه سازی مخاطبین خود برداشته و موثر بوده اند؟ آیا صرف انتشار و درج مخالفت ها و برخوردها و ممانعت ها از فعالیت فعالان مسیحی به معنی به تحقق رسانیدن رسالت یک رسانه آزاد است؟ آن هم اخبار و اطلاعاتی از این دست که انبوه شبکه های اطلاع رسانی اینترنتی به راحتی از سایر منابع فضای مجازی قابل حصول می باشند و یا آنکه درج اخبار و اطلاع رسانی در راستای      فعالیت های ساختار ها و سازمان های خصوصی می تواند موجب تنویر افکار عمومی مخاطبین شده و کارکرد رسانه ایی شان را تحقق بخشد ؟ آیا زمان آن نرسیده تا رسانه های مسیحی فارسی زبان گامی فراتر برداشته و با ارائه مطالب و معرفی بی طرفانه جریان ها گوناگونی و فعالان عرصه مسیحیت فارسی زبان و همچنین آشنایی نسل کنونی با سوابق و فعالیت  ها و خدمات نسل های قبل قدمی در راستای رشد و ارتقاء سطح  آگاهی مسیحیان فارسی زبان در قلمرو گسترده تفکر و باورهای مسیحی در کنار سایر فرهنگ ها در بین جوامع مسیحی راست دین بردارند؟

به قلم:امید ازگمی