مانی رسانه ManiMedia

نشست های ادبی بهتر است خصوصی برگزار شود

به گزارش سرویس فرهنگ و هنر مانی رسانه-جلسه‌های ادبی نباید حالت دولتی به خودشان بگیرند، می‌گوید وقتی انجمن‌های ادبی برای مکان برگزاری نشست‌های‌شان دست به دامن‌ نهادها می‌شوند، مکافات است.

اگر جلسه‌های ادبی هدف خوبی را دنبال کنند، طبیعی‌ است که مفید خواهند بود. اگر جلسه داستان‌خوانی‌ای برگزار می‌شود، وقتی با نقد بی‌رحمانه و نه با غرض‌ورزی توأم باشد خوب است چون باعث رشد نویسنده تازه‌کار و جوان می‌شود، اما تعریف و تمجید باعث می‌شود شخص در همان مرتبه‌ای که هست بماند و پیشرفتی نکند. جلسه‌های نقد و بررسی هم باید طوری برگزار شوند که کار به دوستی کشیده نشود، یعنی نویسنده منتقدی را که دوستش است نیاورد تا حرف کم و زیادی راجع‌به کتابش نزند و طوری باشد که باعث پیشرفت نویسنده شود.

امین فقیری گفت: اعتقادی به این ندارم که این جلسه‌های ادبی حالت دولتی به خودشان بگیرند، اما خیلی وقت‌ها چون افراد به مکان نیاز دارند، دست به دامان این نهادها می‌شوند. طبیعی است که این نهادها هم در آخر توقعی دارند که همین توقع، مکافات است. به طور کلی نشست‌های ادبی اگر حالت خصوصی و خودشان مکانی داشته باشند بهتر است.یک نویسنده وقتی کاری را خلق می‌کند، فکر می‌کند که شاهکار خلق کرده است اما اگر جلسه‌های ادبی برگزار شود، اثر او مورد نقد قرار می‌گیرد و نواقصش پیش از این‌که به جایزه یا جشنواره‌ای وارد شود، برطرف می‌شود. خلأ نشست‌های ادبی باعث می‌شود تا نقد وجود نداشته باشد.