مانی رسانه ManiMedia

نخستین چیزی که از عبارت «ازدواج سپید » به‌ذهن شما می‌رسد چیست ؟

مانی رسانه- لازم است بدانیم پرداختن به بحث فوق به معنای تایید یا تقبیح این کنش نیست بلکه مطالعه جامعه‌شناختی این رویکرد واقعی جامعه به شکل بی‌طرفانه است .در اینجا سعی در نفی این پدیده ونهی جوانان نداریم ،بلکه برآنیم تا دلایل بروز این پدیده را به شکل علمی بررسی کنیم و نگاه تازه ای به این پدیده متداول داشته باشیم .

واژه مرکب ازدواج سپید با عنوان «هم باشی» یا «هم بالینی » نیز بکار میرود و توصیفی است از زندگی دو‌نفر در کنار همدیگر و زیر یک سقف بدون قرارداد رسمی ازدواج .
فاکتور اصلی در این رابطه «نیاز عاطفی و جنسی » است .بدیهی است نگرش افراد به این موضوع یکسان نخواهد بود لکن لازم است بدانیم ازدواج سپید تفسیر متفاوتی از مفهوم ازدواج ‌است .
با وجود مشکلات و موانع شرعی و عرفی و دید منفی جامعه و اطرافیان ،ازدواج سپید یک ترجیح است که به تقلید از همزیستی افراد در غرب صورت گرفته . البته که نگرش جوامع غربی با نگرش مردم ما ،در مورد روابط آزاد با جنس مخالف بهیچوجه همخوانی نداشته و ندارد لکن جوان امروزی خود انتخاب میکند .
در اروپا و آمریکا نیز تا قبل از دهه ۶۰ تعریف خاصی از هم بالینی وجود نداشت ، رشد فرد گرایی در همان سالها ودر ادامه دهه ۷۰ سبب زایش اندیشه و نگرش متفاوت در بین افراد شد .در آمریکای دهه ۸۰ درصد افراد مذکور به ۴ برابر دهه ۷۰ رسید و در ۲۰۱۰ امار فوق ۷ برابر شد .
در اروپا نیز در همان اوان بریتانیا سردمدار این نگرش ویژه بود، بعدها در اروپای شمالی « کشورهای اسکاندیناوی » این شکل از روابط ،به شکل موجه نزد مردم پذیرفته شد بطوریکه هم اکنون ۵۰ درصد فرزندان در چنین کانون‌هایی متولد میشوند . دولت‌ و سازمان های حمایتی در قبال این فرزندان به شیوه یکسان با دیگر اطفال عهده دار وظایف حمایتی خود هستند .
و اما در ایران : چه بخواهیم یا نخواهیم باید بپذیریم شکل کنونی روابط ، بیانگر رشد فزاینده هم بالینی در بین جوانان و‌میانسالان است .
حتی بنظر می‌رسد در آینده به شکل « شیوه ای از زندگی » در حال گسترش است .
نکته :فرزندان حاصل از این شیوه زندگی در ایران نه تنها با تسهیلات حمایتی از جانب دولت و سازمانها برخوردار نیستند بلکه در نخستین مراحل تعیین هویت نیز مشکلات عدیده ای دارند .
بیایید به عوامل ترجیح این شیوه خاص از همزیستی بپردازیم :
۱)تعهد گریزی بعنوان واکنش طبیعی در قبال تعهدات پر تکلف می‌تواند یکی از انگیزه های این انتخاب باشد .
۲)ارضاءنیازهای جنسی و عاطفی بر اساس اشتراکات صورت میگیرد نه توقعات طرفین از یکدیگر.
۳)شاید از دیگر دلایل جوانان ،خوانش نو از مفهوم ازدواج است .
۴) دین‌گریزی بعنوان عنصر ویژه در برابر این انتخاب قرار میگیرد .
نکته :خارج از مبحث فوق .در این رابطه دو نفره همواره زنان‌متقبل رنج جسمانی و‌ عاطفی بیشتری میشوند.تردید ها .ترس از رها شدن ، نداشتن هیچگونه پشتوانه قانونی و میل به بچه دار شدن و سقط های پی در پی خالی از عوامل شکنندگی زنان در این روابط است .
خلاصه و جمع بندی:فارغ از مسایل عرفی و دیدگاههای منفی اجتماعی این موضوع ، مردم و دولت باید بپذیرند شکل متفاوتی از حیات همواره پیش روست . جوانان در ترجیح و انتخاب بطور مستقل عمل میکنند و این خارج از انتخاب ماست لکن خارج از درک ما نیست . این شکل از زندگی هر چند با تعریف خانواده متفاوت است اما ‌واقعیت موجود در جامعه ما است .لازم است دریچه دید ما به هم بالینی با روشنگری نسبت به واقعیات اجتماع متحول گردد.