مانی رسانه ManiMedia

نخستین شرکت سرمایه گذاری استانی وارد بورس اوراق بهادار شد

مانی رسانه-مشمولان غیر مستقیم سهام عدالت به بازار بورس راه یافتند.

به گزارش سرویس اقتصادی مانی رسانه-خراسان جنوبی بعنوان نخستین شرکت سرمایه گذاری استانی وارد بورس اوراق بهادار تهران شد و سهامداران این استان  روش غیر مستقیم را برای سهام خود در نظر گرفتند پس از پذیرفته شدن این استان از سوی بورس اوراق بهادار تهران ،مشمولان قادر به انجام معامله از هفته جاری در بازار دوم خواهند بود. سهام شرکت سرمایه‌گذاری استانی خراسان جنوبی که نخستین شرکت سرمایه گذاری استانی در بورس اوراق بهادار تهران است، مشتمل بر سهام شرکت‌های  فلزات اساسی، بانکی،پالایشگاهی، خودروسازی و … است.

آزادسازی سهام عدالت در ۹ اردیبهشت ‌ماه با ابلاغ مقام معظم رهبری اجرایی شد و از روز ۱۰ اردیبهشت تا هشتم خرداد ماه به سهامداران فرصت داده شد تا نسبت به انتخاب روش مدیریت مستقیم یا غیرمستقیم اقدام کنند. بر این اساس، ستاد آزادسازی سهام عدالت پس از تشکیل ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، افزایش سرمایه این شرکت ها را در دستور کار خود قرار داده و افرادی که روش غیر مستقیم را برگزیده اند، سهام دار شرکت سرمایه گذاری استانی زمان ثبت نام سهام عدالت، محسوب می‌شوند. این شرکت ها، مطابق قانون تجارت مدیریت می شوند و مدیران آنها در راستای صیانت از  منافع سهامداران می توانند در پروژه های ملی و بین المللی برنامه ریزی و مشارکت کنند.

با توجه به همکاری صورت گرفته از سوی بانک ملی ایران سهامداران باید دقت داشته باشند که ارزش دارایی سهام هر شخص مبنای اختصاص دادن کارت اعتباری به آنان است و این کارت اعتباری بمنظور پشتوانه سهام هر شخص می باشد و سهام شرکت سرمایه ‌گذاری استانی در وثیقه بانک ملی قرار می‌گیرد.