مانی رسانه ManiMedia

نحوه خرید و فروش ارز در بازار ثانویه

به گزارش سرویس اقتصادی مانی رسانه-  چگونگی خرید و فروش ارز برای صادرکنندگان و واردکنندگان از سوی سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام شد. بر این اساس در اطلاعیه سامانه جامع تجارت آمده است: پیرو تصمیمات جدی ارزی دولت، ‌از روز سه‌شنبه مورخ ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۷ دسترسی به بازار ثانویه ارز برای کلیه صادرکنندگان و واردکنندگان گروه‌های کالایی ۲ و۳ برقرار است. بدین ترتیب تمامی بازرگانان می‌توانند به نرخ توافقی به خرید و فروش ارز با صرافی‌های مجاز بانک مرکزی بپردازند.
جهت فروش ارز‌ تمامی صادرکنندگان کالا و خدمات می‌توانند در سه دسته زیر اقدام به عرضه ارز کنند:
۱- صادرات قطعی: مربوط به صادرکنندگان کالا که دارای پروانه صادرات هستند‌
۲- پیش‌فروش: برای صادرکنندگان کالا که پیش از دریافت پروانه صادراتی اقدام به عرضه ارز خود می‌کنند‌
۳- صادرات خدمات: جهت فروش ارز حاصل از صادرات خدمات‌
امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات قطعی کالا برای کالاهای گروه ۲ و ۳ وجود دارد. همچنین فروش مستقیم ارز حاصل از صادرات قطعی کالا به سایر واردکننده‌های گروه ۲ و ۳ میسر است. برای این منظور حتما باید محل تامین ارز ثبت‌سفارش «از محل صادرات» انتخاب شود.
در این میان امکان تامین ارز برای واردات کالاهای گروه ۲ و ۳ به صورت زیر وجود دارد:
۱- خرید از سامانه نیما: جهت خرید ارز از صرافی‌های مجاز،‌ بانک مرکزی از طریق سامانه نیما‌ باید محل تامین ارز ثبت‌سفارش «خرید ارز از سیستم بانکی» انتخاب شود. پس از ثبت‌سفارش، بازرگان باید با مراجعه به بانک عامل تعیین شده در ثبت‌سفارش، اقدام به ثبت‌سفارش تخصیص ارز از نوع «بانکی» (نیما)‌ کند. پس از تایید تخصیص ارز در بانک مرکزی، سپردن تعهد ورود کالا به کشور و تایید سپردن تعهد از سوی بانک عامل در پرتال ارزی، امکان خرید ارز در سامانه نیما از طریق سامانه جامع تجارت مهیا می‌شود.
ثبت‌سفارش‌هایی که قبلا در بخش محل تامین ارز گزینه «خرید از سیستم بانکی» را انتخاب نکرده‌اند، لازم است ضمن اقدام به ویرایش ثبت سفارش این گزینه را انتخاب کنند.
۲- استفاده از ارز حاصل از صادرات قطعی کالا: برای این کار‌ لازم است محل تامین ارز در ثبت‌سفارش، از «محل صادرات» انتخاب شود پس از ثبت‌سفارش، بازرگان باید با مراجعه به بانک عامل تعیین‌شده در ثبت‌سفارش، اقدام به ثبت درخواست تخصیص ارز «ارز اشخاص از محل صادرات» کند. پس از تایید تخصیص ارز در بانک مرکزی و سپردن تعهد ورود کالا به کشور، امکان تامین ارز از محل صادرات با ارائه اطلاعات پروانه صادراتی خود یا دیگران به بانک عامل و ثبت آن در پرتال ارزی مهیا می‌شود.
در صورتی که پروانه صادراتی متعلق به شخص دیگری باشد، پس از آنکه بانک عامل اطلاعات پروانه را در پرتال ارزی ثبت کرد، مالک پروانه باید نسبت به تایید واگذاری پروانه از طریق سامانه جامع تجارت اقدام کند.
۳- استفاده از ارز موجود در سپرده ارزی: جهت استفاده از ارز موجود در سپرده ارزی نزد بانک عامل لازم است محل تامین ارز در ثبت‌سفارش «از محل سپرده ارزی» انتخاب شود. پس از ثبت‌سفارش، بازرگان باید با مراجعه به بانک عامل تعیین شده در ثبت‌سفارش، اقدام به ثبت درخواست تخصیص ارز از نوع «ارز اشخاص از محل سپرده» کند. پس از تایید تخصیص ارز در بانک مرکزی و سپردن تعهد ورود کالا به کشور، امکان تامین ارز در پرتال ارزی مهیا می‌شود.
امکان ثبت کالاهای گروه ۲ و ۳ در یک ثبت‌سفارش وجود دارد اما کالاهای گروه یک باید به صورت مجزا ثبت‌سفارش شوند.
ارز کالاهای گروه یک همچنان با نرخ رسمی و از محل منابع بانک مرکزی تامین می‌شود.

جهان صنعت**