مانی رسانه ManiMedia

نجات ۶۳ پناهجوی غیر قانونی توسط گارد ساحلی ترکیه

مانی رسانه-گارد ساحلی ترکیه ۶۳ پناهجو را که توسط پلیس یونان به آبهای ترکیه رانده شده بودند از خطر غرق شدن نجات داد.

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای گارد ساحلی ترکیه در استان موغلا طی عملیاتی ۶۳ پناهجوی غیرقانونی را از خطر غرق شدن در سواحل محله بوزبورون شهرستان مارماریس نجات دادند.

براساس این گزارش، افراد مذکور هنگام تلاش برای ورود غیرقانونی به یونان با ممانعت نیروهای گارد ساحلی این کشور مواجه شدند و قایق حامل آنها به سمت آب‌های ترکیه رانده شد.

این پناهجویان از سوی نیروهای گارد ساحلی ترکیه به بندر منتقل شده و پس از مراحل قانونی به اداره مهاجرت استان موغلا انتقال یافتند.

دو فرد مظنون به سازماندهی سفر غیرقانونی این پناهجویان نیز دستگیر شدند.