مانی رسانه ManiMedia

نجات ۴۹ مهاجر غیرقانونی در استان بالیک‌ اسیر

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای گارد ساحلی ترکیه در استان بالیک‌اسیر ۴۹ مهاجر غیرقانونی، از جمله ۲۴ کودک را از خطر غرق شدن نجات دادند.

آناتولی افزود:گارد ساحلی ترکیه در استان بالیک‌اسیر ۴۹ افغان، از جمله ۲۴ کودک و ۱۲ زن را که قصد داشتند با یک قایق لاستیکی به جزایر یونان عبور کنند، از خطر غرق شدن نجات داد.این مهاجران غیرقانونی به جزیره جوندای آیوالیک ترکیه انتقال یافته اند. میان آنها غذا و مواد بهداشتی توزیع شده است