مانی رسانه ManiMedia

نجات ۴۵ افغان از آب های دریای اژه

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای گارد ساحلی ترکیه یک قایق بادی حامل ۴۵ افغان را که قصد داشتند از راه غیرقانونی به جزیره میدیللی (لسبوس) یونان بروند، شناسایی و سرنشینان آن را از خطر غرق شدن در آبهای اژه نجات دادند.

آناتولی افزود:آنها برای طی مراحل قانونی به اداره مهاجرت استان چاناک‌قلعه منتقل شدند. عملیات نیروهای امنیتی ترکیه در سراسر کشور برای ممانعت از مهاجرت‌های غیرقانونی ادامه دارد.