مانی رسانه ManiMedia

نجات ۳۷ مهاجر غیر قانونی از آب های اژه

مانی رسانه-نیروهای گارد ساحلی ترکیه ۳۷ مهاجر غیرقانونی را از خطر غرق شدن در دریای اژه نجات دادند.

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای گارد ساحلی ترکیه در شهرستان داتچا در استان موغلا طی عملیاتی ۳۷ پناهجو را از خطر غرق شدن در سواحل دریای اژه نجات داد.

این پناهجویان قصد اشتند با یک قایق بادی به صورت غیرقانونی به خارج از کشور عبور کنند.

پناهجویان مذکور از اتباع کشورهای؛ آفریقای جنوبی، لیبریا٬ مالی و برزیل بودند که پس از اتمام مراحل اداری به اداره مهاجرت استان موغلا منتقل شدند.