مانی رسانه ManiMedia

نجات مهاجران از آب های مدیترانه

به گزارش سرویس پناهندگی مهاجرت مانی رسانه-سازمان امدادی “پرواکتیو اوپن ارمز” روز جمعه ٢ اگست اعلام کرد که پنجشنبه شب گذشته یک قایق حامل ۶٩ مهاجر را در آب‌های لیبیا تشخیص و برای نجات مهاجران اقدام کرد. در میان مهاجرانی که « آثار شدید خشونت» در آن‌ها دیده می‌شود، دو کودک و یک زن حامله نزدیک به زایمان وجود دارند.