مانی رسانه ManiMedia

نجات شانزده پناهجو توسط گارد ساحلی ترکیه/ یکی از پناهجویان ایرانی بود

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه- نیروهای گارد ساحلی ترکیه طی عملیاتی ۱۶ تن را که قصد داشتند از طریق غیرقانونی به اروپا در سواحل روستای «صالح‌لرآلتی» شهرستان دیکیلی استان ازمیر از خطر غرق شدن نجات دادند.

نتیجه تصویری برای سواحل روستای «صالح‌لرآلتی» شهرستان دیکیلی استان ازمیر

پانزده تن از این مهاجران غیرقانونی تبعه افغانستان و یکی از آنان ایرانی بوده است.

نیروهای ترکیه در سواحل روستای دمیرجیلی شهرستان اورلا ازمیر نیز یک دستگاه قایق حامل ۶۰ مهاجر غیرقانونی را توقیف و آنان را دستگیر کردند.

چهل و نفر از آنان تبعه کنگو، ۷ نفر تن اهل آفریقایی مرکزی و ۴ نفر نیز مالیایی بودند و قصد داشتند بصورت غیرقانونی از ترکیه خارج شوند. تمام آنها به اداره مهاجرت ازمیر منتقل شدند.