مانی رسانه ManiMedia

نتایج وزنه برداری جوانان جهان اعلام شد

به گزارش سرویس ورزش مانی رسانه-وزنه‌بردار ایران در دسته ۹۶ کیلوگرم وزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان چهارم شد و فقط مدال نقره یک ضرب را کسب کرد.رقابت گروه A دسته ۹۶ کیلوگرم وزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان برگزار شد و در پایان ایران فقط یک مدال نقره یک ضرب را گرفت. نماینده ایران در حالی که فرصت خوبی برای رسیدن به سکوی جهانی داشت این فرصت را از دست داد.

افشین طاهری برای ایران وزنه زد که در پایان با رکورد ۱۶۱ کیلوگرم یک ضرب، ۱۸۰ کیلوگرم دوضرب و مجموع ۳۴۱ کیلوگرم چهارم شد. او در یک ضرب نقره گرفت اما در دوضرب هشتم شد و از نفرات گروه B هم کم‌تر وزنه زد.نکته جالب این است در گروه A دسته ۹۶ کیلوگرم ۷ وزنه‌بردار شرکت کرده بودند که دو نفر در یک ضرب اوت شدند و در جدول مجموع هم حذف شده بودند.

حرکت یک ضرب:

طاهری ابتدا وزنه ۱۶۱ کیلوگرم را بالای سر برد اما در حرکت دوم و سوم وزنه ۱۶۶ کیلوگرم را نتوانست مهار کند و انداخت.او با ۱۶۱ کیلوگرم نقره گرفت و وزنه‌بردار مصر با ۱۶۵ کیلوگرم به مدال طلا رسید.
وزنه‌بردار روس هم با ۱۶۰ کیلوگرم مدال برنز را کسب کرد.

حرکت دوضرب:

طاهری در حرکت اول دو ضرب ۱۸۰ کیلوگرم را نتوانست مهار کرد و در حرکت دوم این وزنه را بالای سر برد. در حرکت سوم ۱۸۹ کیلوگرم را انداخت تا عملکرد خوبی در دو ضرب نداشته باشد و هشتم شد.او در مجموع ۳۴۱ کیلوگرم را به ثبت رساند و در رده چهارم قرار گرفت و از کسب مدال مجموع باز ماند.

نتایج دسته ۹۶ کیلوگرم:

۱- علی احمد از مصر با رکورد ۱۶۵ کیلوگرم یک ضرب، ۲۰۰ کیلوگرم دو ضرب و مجموع ۳۶۵ کیلوگرم (۳ مدال طلا)

۲- آرتم آ نتروپوف از قزاقستان با رکورد ۱۵۵ کیلوگرم یک ضرب، ۱۹۷ کیلوگرم دو ضرب و مجموع ۳۵۲ کیلوگرم (۲ مدال نقره دوضرب و مجموع)

۳- آرتور بابایان از روسیه با رکورد ۱۶۰ کیلوگرم یک ضرب، ۱۸۶ کیلوگرم دو ضرب و مجموع ۳۴۶ کیلوگرم (۲ مدال برنز یک ضرب و مجموع)

۴- افشین طاهری با رکورد ۱۶۱ کیلوگرم یک ضرب، ۱۸۰ کیلوگرم دو ضرب و مجموع ۳۴۱ کیلوگرم (نقره یک ضرب)