مانی رسانه ManiMedia

ناظران خاموش مسیحیت فارسی زبان

مانی رسانه- یکی از مسائل مطرح در بستر مسیحیت فارسی زبان، صاحبنظران متفکرین و اندیشمندانی است که دارای بینش و تحلیل صحیح از وقایع و رخدادهای جاری بوده اما حاظر به ورود به مسائل و معضلات جاری نمی باشند. و این پرسش بجا است که پرسیده شودچرا؟

چرا با علم بر اینکه شاهد روش های غیر اصولی و عملکردهایی خارج از ضوابط و اصول مسیحیت راستین می باشند و خود نیز در عمل از اینگونه حرکات کناره می جویند،لیک تمایلی به ابراز نظر و موضع گیری در قبال آنان ندارند ؟

اگرچه می توان پاسخ های متفاوتی برای این پرسش متصور بود اما چون منظور نظر در این مقال طیف مشخصی از این گروه خاموش می باشد،براحتی می توان دایره جستجو را برای یافتن پاسخ محدود تر نموده و از خیر کسانی گذشت که در قبال ناراستی ها واکنش نشان نمی دهند چرا که بیم آن دارند که مبادا پیشینه ایی از آنان نیز آشکار گردد!.

در این صورت باقی می ماند صاحبنظرانی که همواره براستی عمل نموده و راستی را در خدمت انجیل بخوبی می شناسند و هیچگاه بدنبال مطامع شخصی نبوده اند و اینجاست که این سئوال مهم مطرح می شود که چرا این طیف صاحبنظران پاک دست وارد عرصه نشده و در قبال ناراستی هایی که مشاهده می نمایند سکوت کرده اند؟

همانند مصداق ضرب المثل تا مرد سخن نگفته باشد علم و هنرش نهفته باشد؛ نمی توان با اطمینان قاطع به این پرسش پاسخ داد لیکن بر اساس مشاهدات و نگاهی به شرایط اجتماعی موجود می توان گمانه زنی هایی داشت و یکی از قوی ترین گمانه ها در این مورد فقدان آگاهی و بینش افکار عمومی و عدم قوه تشخیص صحیح در امور روحانی در نزد عامه بوده که در واقع چه به دلایل فرهنگی و چه به دلیل فقدان سابقه زندگی روحانی  در جمع حق جویان و نوایمانان و نوکیشان در مسیحیت فارسی زبان  عمومآ با نگاهی سطحی و شعارگونه به امور و مسائل روحانی روبرو هسنیم، که براحتی تحت تاثیر شانتاژ و هوچیگری و لفاظی  قرار می گیرند.

لذا چنین بنظر آمده که آگاه سازی توده های ناآگاه که براحتی تحت تاثیر عبارات دهان پرکن و شعارگونه قرار می گیرند نه فقط کار آسانی نیست بلکه چه بسا افراد با صلاحیت  وسلیم النفس با ورود نمودن به این مقوله و بیان نظراتشان بی جهت مورد تهمت و آماج حملات افرادی که منافع خود را در سطحی نگاه داشتن افکار عموم می دانند؛ قرار گیرند.

اتفاقآ این همان نکته ایی که عوام گرایان از آن سود جسته اما در واقع پاشنه آشیل خودشان نیز می باشد چرا که وقتی کمر همت به روشنگری افکار عمومی توسط این ناظران خاموش بسته شود. دیگر بستر و زمینه ایی برای روشهای پوپولیستی  باقی نمی ماند تا به صرف تهییج احساسات و با ملعبه قرار دادن ایمان و اعتقادات ساده نوایمانان و نوکیشان به انحرافات تعلیمی و استمرار روشهای ناپسند تعلیمی شان ادامه دهند .

حیات معلمین کذبه در دور نگاه داشتن افکار عموم ازحقیقت کلام و تعالیم حقیقی ایمان مسیحی است لذا کافیست ضمن اشاعه تعالیم صحیح به روشنگری اذهان عموم پرداخته شود تا زمینه آزادی از دام عملکردهای غیر اصولی و مغایر با کتابمقدس فراهم گردد همانگونه در خود کتابمقدس نیز آمده که ((حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد نمود )).


نگارنده: امید ازگمی

دبیر سرویس مسیحیت مانی رسانه*

رهبر کلیساهای ایرانیان شادی در ترکیه*

شبان اسبق کلیساهای جماعت ربانی در ایران*