مانی رسانه ManiMedia

ممانعت نیروهای ژاندارمری ترکیه از خروج ۴۳ تبعه خارجی

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای ژاندارمری ترکیه در استان کرکلارایلی ۴۳ تبعه خارجی را که قصد داشتند در قالب پنج گروه از راه‌های غیرقانونی از کشور خارج شوند، در شهرستان‌های دمیرکوی، لوله بورگاز، کوفچاز و در محدوده گذرگاه مرزی دره‌کوی شناسایی و دستگیر کردند.

افراد دستگیر شده که تبعه کشورهای پاکستان، عراق و افغانستان هستند، پس از طی مراحل قانونی به اداره مهاجرت استان کرکلارایلی منتقل شدند.

آناتولی افزود:گفتنی است عملیات‌ نیروهای امنیتی ترکیه برای مقابله با ورود و خروج غیرقانونی مهاجران در سراسر کشور همچنان ادامه دارد.