مانی رسانه ManiMedia

مقصود فضلی چیمن زمین با تودیع وثیقه آزاد شد

مانی رسانه-مقصود فضلی چیمن زمین با تودیع قرار وثیقه از زندان تبریز آزاد شد.

به گزارش سرویس حقوق بشر مانی رسانه-مقصود فضلی چیمن زمین، فعال ترک (آذربایجانی) روز پنج‌شنبه ۹ مرداد با تودیع قرار وثیقه از زندان تبریز آزاد شد. روز پنجشنبه ۲۶ تیرماه تجمعی اعتراضی در پی فراخوان قبلی و در واکنش به تحولات منطقه در مقابل ساختمان کنسولگری جمهوری آذربایجان در تبریز و همچنین تجمعاتی مشابه در تهران و ارومیه صورت گرفت. در پی برگزاری این تجمعات شماری از شهروندان از جمله این افراد بازداشت و تعدادی در پی احضار به نهادهای امنیتی بازداشت شدند. از میان بازداشت شدگان حکیمه احمدی و حمید جباری کماکان در بازداشت بسر می‌برند.

مقصود فضلی چیمن زمین روز پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه در جریان تجمعی اعتراضی در تبریز بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد.

این تجمع در پی فراخوان قبلی و در واکنش به تحولات منطقه تجمعی اعتراضی در مقابل ساختمان کنسولگری جمهوری آذربایجان در تبریز و همچنین تجمعاتی مشابه در تهران و ارومیه برگزار شد.

در پی برگزاری این تجمعات شماری از شهروندان بازداشت و تعدادی در پی احضار به نهادهای امنیتی بازداشت شدند.