مانی رسانه ManiMedia

معضلات تعلیمی در برخی محافل مسیحیان فارسی زبان

مانی رسانه- چندی پیش طی یادداشتی تحت عنوان ” ضرورت ایجاد تشکل های بی طرف در بین مسیحیان فارسی زبان به برخی دلایل در خصوص نیاز روزافزون به وجود تشکل های بین الکلیسایی میان مسیحیان فارسی زبان  اشاره شد که از آن جمله می توان به نیازجدی و روزافزون  و همچنین توجه بیشتر فعالان این حوزه به مباحث تعلیمی اشاره نمود.

طبیعتا در بین کلیساهای پروتستان تفاوت هایی از نظر نوع ساختار و تشکیلات اداره کننده کلیساها و همچنین نحوه نگرش و تنوع آراء در تفسیر و برداشت از آیات کتابمقدس وجود دارد که امری پذیرفته شده بوده و اتفاقا زمینه ساز امر مهم اتحاد روحانی در بین کلیساها نیز می باشد چرا که در واقع اتحاد روحانی به معنای تفکرات یکسو نگر و همانند نبوده و زمانی معنا پیدا می کند که فعالان و سازمان های مسیحی علیرغم تفاوت در نگرش های الهیاتی حول محور تعالیم اساسی و بنیادین ایمان مسیحی متفق بوده و در سایر موارد همدیگر را پذیرفته و احترام نمایند.

اما متاسفانه آنچه امروز شاهد آن در برخی از تجمعات و گروه های کلیسایی فارسی زبان می باشیم،کاملا از مقوله دیگری است.بدلیل عدم آگاهی و فقدان تعلیم تصحیح در برخی افراد که داعیه تعلیم و یا شبانی برخی تجمعات کلیسایی را دارند؛ با مواردی مواجه می شویم که در آن به اعضاء کلیسا نه توصیه بلکه صراحتآ تعلیم و تاکید می گردد که فی المثل عهد عتیق را مطالعه ننمایند تا دچار لغزش نشوند!! و یا از مطالعه مکاشفه یوحنا  بدلیل پیچیدگی هایش پرهیزنمایند!!

اگرچه این دست مطالب شاید برای بسیاری نه فقط عجیب و دور از ذهن جلوه کند اما با کمال تاسف نه فقط مستنداتی در این خصوص وجود دارد بلکه از این دست تعالیم عجیب و گمراه کننده روبه فزونی گذاشته چرا که برخی نه فقط بدون دعوت و مسح الهی بلکه بدون داشتن حداقل آگاهی های لازم اقدام به فعالیت هایی در حوزه مسیحیت فارسی زبان نموده اند که می تواند در آتیه نتایج تلخی ببار آورد.

گرچه از این دست موارد می تواند در میان سایر ملل و طوایف نیز رخ دهد لیکن این بر ذمه تمامی فعالان راستین و آگاه مسیحیت فارسی زبان است تا با ایجاد تشکل هایی با سایر گروه های فعال مسیحی در خارج از حوزه نگرش خود موجب عدم پیشرفت چنین معضلاتی را فراهم آورند البته سازوکار این امر مطلبی علیهده است که ابتدا باید این تمایل شکل گرفته و سپس در همفکری با یکدیگر به مکانیزم عملکرد آن پرداخته شود.