مانی رسانه ManiMedia

مرمت کتیبه شاپور اول

مانی رسانه-غار حاجی آباد به همراه سنگ‌نبشته‌های ساسانی خود نه فقط یک اثر تاریخی بلکه به عنوان یک منظر فرهنگی طبیعی با روابط پیچیده تاریخی از ادوار پیش از تاریخ تا عصر حاضر، شناخته می شود.

به گزارش سرویس فرهنگ و گردشگری مانی رسانه-حمید فدایی مدیر پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید در خصوص برنامه های حفاظت و مرمت پایگاه برای این اثر تاریخی بیان کرد: برنامه حفاظت از کتیبه‌های غار حاجی آباد بر پاکسازی تیره گی های طبیعی ایجاد شده در سطح کتیبه و صخره و همچنین پاکسازی رنگ پاشی و یادگارنویسی های انجام شده در طول دهه های گذشته بر سطح اثر متمرکز شد، همچنین بخشی از برنامه مربوط به اقدامات ساماندهی در عرصه اثر بود.
وی ادامه داد: مجموعه این اقدامات در باطن، لزوم توجه و برنامه ریزی بیشتر در این منظر گسترده فرهنگی و طبیعی را یادآور و همچنین حفاظت بهتر از چنین پهنه منحصر به فردی را متذکر می‌شود.
وی پایان کارگاه نجات بخشی کتیبه های شاپور اول در حاجی آباد نقش رستم را موفق آمیز دانست و در این باره گفت: گروه مجرب همکار در این برنامه متشکل از کارشناسان، استادکاران و نیروهای فنی در حوزه های حفاظت و مرمت و باستان شناسی به سرپرستی مصطفی رخشنده خو بودند که این گروه پیش از این نیز تجربه مطالعه و حفاظت و مرمت را در محوطه نقش رستم در کارنامه خود دارند.

محمد تقی قلعه نوعی، کارشناس باستان شناس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان مرودشت نیز بیان کرد: این اثر ارزشمند تاریخی مربوط به دوره ساسانی است که در دل غار شیخ علی حاجی‌آباد، مربوط به دوره پیش از تاریخ (میانه سنگی) قرار گرفته است و این اثر ارزشمند توسط (باستان شناس و معمار) آندره گدار فرانسوی، شناسایی و به ثبت رسیده است.
وی ادامه داد: در اطراف این اثر ارزشمند و در دامنه کوه حسین به فاصله چهار کیلومتری در هر طرف این غار، آثار متعددی از دوران مختلف تاریخی وجود دارد.