مانی رسانه ManiMedia

مراقب “بلندگوهای”مجیز نویسان جمهوری اسلامی باشید

مانی رسانه- رضا ترکمند- “مجیز نویسی” در حکومت ملاها بر علیه هر باور و عقیده ای چیز تازه ای نیست، حکومت ترور و کشتار ابزاری جز تخریب و وارونه جلوه دادن حقایق ندارد. افرادی که در زندانهای ایران به دلیل باورهای مذهبی خودشان در بند هستند و یا منتظر دادگاه برای تفهیم محکومیت ناعادلانه ی خودشان هستند گواه روشنی بر این حقیقت است که اینها سالهاست برای رشد مسیحیت در میان ایرانیان شمشیر را از رو به کمر بسته اند. و هزینه های زیادی را برای این منظور پرداخته اند اما از طرفی نباید “بلندگوهای” مجیز نویسان که ابزار دست این حکومت شده اند را در دل مسیحیت فارسی زبان نادیده گرفت که خواسته یا ناخواسته ابزاری در دست این حکومتی ها شده اند و با ایجاد تفرقه و تخریب چهره ها و دیوار کشیدن بین فرق مختلف خوراک خوبی به این مجیزنویس های حکومتی میدهند و این موضوع اتحاد و یکدلی رهبران فرق مختلف را برای مقابله با این موج تخریب میطلبد.