مانی رسانه ManiMedia

مدیرمسئول مانی رسانه مورد ضرب و شتم در استانبول قرار گرفت

به گزارش سرویس بین الملل مانی رسانه- بدینوسیله به اطلاغ میرساند، آقای مانی راستین مدیرمسئول پایگاه اطلاع رسانی مانی رسانه، حدود ساعت یک بعد از ظهر امروز در منطقه beyoğlu استانبول مورد ضرب و شتم دو نفر قرار گرفتتد.

طی اظهارات ایشان،این دو فرد که یکنفر تورک زبان و دیگری فارس زبان بوده. تهدید کرده اند که برنامه ها و پیگیری های خود را در مورد مسایل فساد اخلاقی کلیساها ادامه ندهند. وگرنه اتفاقات بدتری خواهد افتاد.

هر چند ایشان نزدیک به ۶سال اخیر که در ترکیه سکونت داشته اند بارها توسط جمهوری اسلامی تهدید و حتی دو دفعه مورد هجوم مستقیم عوامل آنها قرار گرفته اند.

لازم بذکر است که ایشان طی چند سال اخیر با پیگیری ها و تحقیقات مستمر بدنبال آسیب شناسی مسیحیت فارسی زبان بوده است و تا کنون عوامل و افراد بسیاری از نفوذی های حمهوری اسلامی را در کلیساهای فارسی زبان شناسایی نموده اند.

امروزه سرویس مسیحیت مانی رسانه و تیم خدمتی وابسته، در حال آگاه سازی و اطلاع رسانی از مافیای فساد اخلاقی در کلیساهای فارسی زبان می  باشند.

ایشان سال ها در ایران مورد اذیت و آزار و شکنجه های روحی و جسمی توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران بوده اند، و حال در خارج ایران مورد ضرب و شتم وابستگان نفوذی آن رژیم در کلیساها قرار گرفته اند.