مانی رسانه ManiMedia

محمد علی کامفیروزی،زندانی متهم به “توهین به رهبری” رفع اتهام شد

مانی رسانه-محمدعلی کامفیروزی،توسط شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان فارس از اتهام مطروحه تبرئه شد.

به گزار ش سرویس حقوق بشر مانی رسانه- محمدعلی کامفیروزی، وکیل دادگستری توسط دادگاه تجدید نظر استان فارس از اتهام مطروحه تبرئه شد. وی پیشتر از بابت اتهام “توهین به رهبری” توسط دادگاه انقلاب شیراز به دو سال حبس محکوم شده بود.

پس از دریافت تقاضای تجدیدنظر خواهی وی؛ پرونده در شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان فارس مطرح شد و با رسیدگی به این پرونده امروز به صورت فوق العاده در دستور کار شعبه مزبور قرار گرفت.

لازم به ذکر است؛ قضات صادرکننده رأی خاطرنشان کرده‌اند که در تمام مراحل رسیدگی اتهام “توهین به رهبری” از سوی وی رد شده و همچنین در گزارش ضابط پرونده نیز این اتهام گزارش نشده است، بنابراین تقاضای تجدیدنظر صحیح تشخیص داده شده و رأی قطعی بر برائت او صادر می‌گردد.

محمدعلی کامفیروزی پیشتر از بابت اتهام “توهین به رهبری” توسط دادگاه انقلاب شیراز به دو سال حبس محکوم شده بود.

محمدعلی کامفیروزی که سابقه ۲ دوره نمایندگی مدیران مسئول در شورای مرکزی نشریات دانشگاهی وزارت علوم را دارد، در سال ۱۳۹۵، از سخنرانان دیدار رمضانی رهبری با دانشجویان بود و در آنجا ضمن انتقاد از نقض حقوق شهروندی و آزادی‌های سیاسی-اجتماعی در ایران و پرونده‌سازی و برخوردهای ناشایست با منتقدین، گفته بود که با برخی نظرات رهبری اختلاف نظر دارد و در انتهای سخنرانی خود از ایشان پرسید که «شیوه تعامل با من و امثال من چگونه باید باشد؟».