مانی رسانه ManiMedia

متن کامل نامه مدیرمسئول مانی رسانه به کشیش امید ازگمی جهت عدم ادامه همکاری+تصویر نامه

به گزارش سرویس مسیحیت مانی رسانه- با توجه به پخش مجدد برنامه های “دیگه چه خبر” با موضوع بررسی پرونده یک فساد در کلیسا تورنتو و تهدیدات و فشارهای روحی و روانی آقای ادوین صالح بر کشیش امید ازگمی، بنا شد مانی رسانه بصورت رسمی پرده از فشار ها و فسادهای این کلیسا برداشته و همچنین بنا به دلایلی از همکاری با کشیش امید ازگمی در بخش مسیحیت مانی رسانه خودداری بعمل آید.

امید است، که کلیسا خداوند بیدار شود تا آنان که در ناراستی به فرزندانش زخم میزنند غربال گرداند.

متن کامل نامه به شرح زیر می باشد:

به نام خالق محبت

جناب کشیش امید ازگمی

با درود و سلامتی

بدینوسیله به استحضار می رساند، با توجه به فشارهای روحی و روانی و امنیتی که از طرف آقای ادوین صالح  طی چند روز اخیر بر شما وارد شده است.لازم است نکاتی را بیان نمایم.

آقای ادوین صالح این روزها شما را تهدید به شکایت کرده است، چون با بخش مسیحیت مانی رسانه همکاری داشته اید و از شما خواسته است تا بر من فشار وارد کنید که ویدئوهای مرتبط به ایشان را حذف نمایم.وگرنه از شما که در کانادا هستید به عنوان همکار اینجانب شکایت می کند.جالب که ایشان طی این مدت حتی حاضر به پاسخگویی در تایید یا عدم تایید ادعاهای قربانیان نبوده اند، همچنین در تاریخ ۲۰۱۹/۱۱/۱۷ اینجانب به آقای ادوین صالح نامه زده ام و متاسفانه به جای جواب نامه، شما را که هیچ مسئولیت اجرایی و تصمیم گیرنده ای در مانی رسانه ندارید،تهدید می کنند.

همگان می دانند شما بعنوان دبیر سرویس مسیحیت مانی رسانه  آن هم فقط در بخش آسیب شناسی مسیحیت فارسی زبان نقش داشته اید. و نه تنها شما بلکه هیچ فرد دیگری حق ورود به تصمیم گیری های اصل رسانه را نداشته چه برسد که شما تعین و تکلیف بخواهید برای پخش یا  عدم پخش برنامه  “دیگه چه خبر” داشته باشید.

حاشا بر من که بخواهم سر خم کنم و از رسالت خود عقب بنشینم، وگرنه هم اکنون در ایران زندگی می کردم و یا همپیاله نفوذی های جمهوری اسلامی در خارج ایران می بودم.

لذا با توجه بر فشارهایی که بر شما وارد است، از همکاری صمیمانه و بی وقفه جنابعالی و خدمات ارزنده ای که در راستای آسیب شناسی مسیحیت فارسی زبان در این رسانه نموده ایدکمال تشکر و قدردانی را دارم و عدم ادامه همکاری را با شما اعلام می نمایم.

آمین که همواره در خداوند و برای خداوند بدرخشید.

 

مانی راستین                               

مدیرمسئول مانی رسانه