با درود و سلام ممنون از شما عزیزان که موجب آگاهی دیگر ایماندارن هستید مشتاقانه انتظار مطالب و حقایق بعدی هستیم فیض و حکمت و برکت هر چه بیشتر مسیح بر شما عزیزان باد