مانی رسانه ManiMedia

قیمت پراید نسبت به دیگر خودروها رشد صددرصدی داشت

مانی رسانه-قیمت پراید از ١٨ میلیون تومان به ۴٠ میلیون تومان یعنی تقریباً ٢ برابر شد .

به گزارش سرویس اقتصادی مانی رسانه-مهدی صادقی نیارکی در نشست قطعه سازان افزود: امسال تعداد خودروهای ناقص ۵٠ درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه نرخ رشد قیمت نهاده‌ها از سال ٩٧تا ٩٨، ٨٨ درصد بود گفت: طبق برنامه ریزی‌های انجام شده امسال باید یک میلیون و ٢٣٠ دستگاه خودرو تولید شود که با افزایش عمق ساخت داخل و کاهش زمان تحقق تعهدات عملیاتی می‌شود.

وی افزود در وضعیت تولید و تحویل خودرو نیز تغییراتی داشته ایم بطور مثال در ۶ ماه دوم سال ٩٧، ٢٨٨ هزار دستگاه خودرو و در سال ٩٨، ۴٣٠ هزار دستگاه خودرو تحویل داده شد.

البته شیوع ویروس کرونا بر بازار خودرو نیز تاثیرات منفی داشته است و  میزان تحویل خودرو را به ۵٠ درصد کاهش داد.

وی ادامه داد: قیمت پراید از ١٨ میلیون تومان به ۴٠ میلیون تومان یعنی تقریباً ٢ برابر رسید در حالی که قیمت نهاده‌ها ٨٨ درصد رشد داشت، لاستیک از ٩ هزار تومان در سال ٩٧ به ٢۶ هزار تومان، فولاد از ۴ هزار و ٧٠٠ در سال ٩٧ به ١۵ هزار تومان در سال ٩٩ رسیده است.

معاون امور صنایع وزارت صمت با اشاره به مصوبه واقعی شدن قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار گفت:  قیمت خودرو باید منطقی باشد تا از این طریق بتوان  از خروج ارز جلوگیر کرد و بازار اشتغال را حفظ کرد .اگرچه قیمت نهادهای تولید از ارز تبعیت می کند اما این تبعیت در قیمت خودرو لحاظ نمی شود.

وی ادامه داد: ظرفیت تولید خودرو در کشور، بیش از ٢ میلیون و٢٠٠ هزار دستگاه است که ۴۵ صنعت را فعال می‌کند و هم اکنون ۶٣٠ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است.

اگر صنعت خودرو در کشور وجود نداشت باید سالانه ١۵ میلیارد دلار از کشور خارج شود در حالی که این صنعت در حال حاضر ٣ / ۵ میلیارد دلار ارزبری دارد.