مانی رسانه ManiMedia

قیمت مرغ افزایش پیدا کرد

به گزارش سرویس اقتصادی مانی رسانه-نائب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران کشور از درخواست مرغداران برای افزایش قیمت مرغ و موافقت وزارت جهادکشاورزی با آن خبر داد و گفت: قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ برای مصرف کننده از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش می یابد.

حبیب اسدالله نژاد با بیان اینکه افزایش قیمت مصوب مرغ در روز دوشنبه هفته آینده در ستاد تنظیم بازار مطرح می شود، اظهار کرد: همچنین بر اساس این درخواست قیمت خرید هر کیلوگرم مرغ زنده از مرغداران به ۸ هزار و ۸۰۰ تومان افزایش می‌یابد.وی ادامه داد: در حال حاضر قیمت مصوب خرید هر کیلوگرم مرغ زنده از مرغداران ۷ هزار و ۲۰۰ تومان و قیمت فعلی بازار ۸ هزار تومان است که زیان یک هزار و ۵۰۰ تومانی در هر کیلوگرم مرغ را برای آن‌ها به همراه  دارد .

اسدالله نژاد با تاکید بر اینکه با افزایش قیمت نیز همچنان مرغداران زیان می‌کنند، اظهار کرد: قیمت تمام شده هر کیلوم مرغ برای مرغداران ۹ هزار و ۴۰۰ تا ۹ هزار و ۵۰۰ تومان است و با قیمت جدید نیز مرغداران همچنان ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومان زیان می کنند.به گفته وی؛‌ برای تعیین قیمت جدید مرغ نرخ ریز مغذی‌ها با ارز ۴۲۰۰ محاسبه شده است در حالی که این نهاده‌ها با نرخ ارز آزاد به دست مرغداران می‌رسد.نائب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران کشور یکی دیگر از مشکلات کنونی مرغداران را مازاد تولید عنوان کرد و گفت: در این شرایط انتظار می‌رود شرکت پشتیبانی امور دام کشور بر وظیفه ذاتی خود عمل و مرغ مازاد را با قیمت منصفانه از بازار جمع کند، ‌اما این شرکت مرغ منجمد شیرینگ‌پک شده را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان می‌خرد که ۲ هزار و ۵۰۰ تومان به زیان مرغداران است.اسدالله نژاد افزود: خرید هر کیلوگرم مرغ منجمد شیرینگ‌پک شده به قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان درحالی است که هر کیلوگرم آن برای مرغدار حدود ۱۴ هزار تومان تمام می شود و با مصوبه جدید باید این شرکت مکلف شود که مرغ منجمد را بر همین مبنا و حداقل ۱۴ هزار تومان خرید کند.