قیمت دلار و یورو در صرافی بانک ملی ایران اعلام شد.

 قیمت دلار  امروز در صرافی ملی بالا رفت و قیمت خرید دلار آمریکا ۲۱,۱۰۰(بیست و یک هزار و صد تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۱,۲۵۰(بیست و یک هزار و دویست و پنجاه تومان) اعلام شد.

همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو ۲۳,۴۵۰(بیست و سه هزار و چهارصد و پنجاه تومان) و قیمت فروش یورو ۲۳,۶۰۰(بیست و سه هزار و ششصد تومان) است.